Dla macior

Automaty paszowe dla macior w zależności od warunków hodowlanych mogą być wykorzystane do karmienia na sucho, na mokro oraz słomą. Każdy z tych sposobów karmienia wymaga innego podejścia, dlatego stworzyliśmy całą gamę automatów dla macior.

karmnik dla świń, Automat dla macior APM 1M

Automat dla macior APM 1M

Automat paszowy  APM 1M przeznaczony do karmienia „na mokro” macior.

karmnik dla świń, Automat paszowy dla macior serii AP-L

Automat dla macior AP-L

Automaty paszowe serii AP-L, to automaty dozujące paszę.

karmnik dla świń, AGRI Automat dla macior

Automat dla macior AGRI

Jest to karmnik półkowy dla maciory instalowany w kojcu porodowym.

karmnik dla świń, Big AGRI automat dla macior

Automat dla macior BIG AGRI

Jest to automat półkowy dla macior wykonany ze stali nierdzewnej. Jest to "stojąca" wersja karmnika Agri, która zapewnia żywienie większej grupy macior.

karmnik dla świń, Automat na słomę

Automat na słomę

Są to automaty umożliwiające podawanie zwierzętom słomy.