Gospodarstwo Rolne, okolice Radomia

Magazyny zbożowe o łącznej pojemności 540 ton (3x180 ton)