News

Piszą o nas...

W najnowszym wydaniu ATR Aktualności Techniki Rolniczej nr.12/2021. napisano o naszych suszarniach dwutemperaturowych.

Serdecznie zapraszamy do lektury!