Dozownik leków DOSATRON

Nowatorska technologia, łącząca wszystkie funkcje dozowania
Technika dozowania: Dozowanie proporcjonalne, bez prądowe
Źródło energii: Przepływ oraz ciśnienie wody

Funkcje:

 • Pomiar: objętościowy silnik hydrauliczny
 • Dozowanie: preparat, rozpuszczalny lub w postaci zagęszczonego płynu, jest wtryskiwany proporcjonalnie i w systemie ciągłym
 • Regulowanie: proporcjonalność zależy od natężenia przepływu wody
 • Mieszanie: wbudowany homogenizator

Zasady działania

schemat działania dozownika

Dosatron to urządzenie podłączone do sieci wodociągowej, a jego jedyną siłą napędzającą jest ciśnienie wody. Pod jej wpływem, mechanizm zasysa zagęszczony preparat, dozując żądaną proporcję, a następnie miesza preparat z wodą. Otrzymany roztwór zostaje przesłany dalej.

Dozowana wartość wtryskiwanego preparatu jest proporcjonalna do ilości wody przepływającej przez dozownik Dosatron, niezależnie od zmian natężenia przepływu wody lub jej ciśnienia w sieci.

Faza 1: Woda dopływająca A popycha tłok B, co powoduje wyjście mieszaniny w C. Jednocześnie, tłok wtryskujący D zasysa preparat i wtryskuje go do komory homogenizacyjnej. W momencie gdy tłok osiąga górne położenie, następuje otwarcie zaworów wlotowych 2 oraz zamknięcie zaworów wylotowych 1.

Faza 2: Tłok B przesuwa się w dół, dzięki czemu część preparatu zostaje wtłoczona do komory homogenizacyjnej. Gdy tłok osiąga dolne położenie, następuje otwarcie zaworów wylotowych 1 oraz zamknięcie zaworów wlotowych 2 i cykl rozpoczyna się na nowo.

Dozowanie proporcjonalne regulowane z zewnątrz

Dozowaną wartość reguluje się obracając pierścieniem nastawczym w taki sposób, aby jego górna krawędź pokrywała się z żądaną wartością na skali pomiarowej. Ilość wtryskiwanego preparatu jest proporcjonalna do ilości wody wpływającej do Dosatronu. Np. ustawiając na 1 % = 1:100 = 1 jedn. obj. preparatu na 100 jedn. obj. wody.

Kierunek przepływu wody

Podłączyć dozownik do instalacji zgodnie z kierunkiem przepływu wody (jedyna siła napędowa) wskazanym strzałką znajdującą się na korpusie aparatu. Uwaga: Złączki nie są objęte dostawą Połączenia na wejściu/wyjściu: 3/4-BSP-NPT Średn, 19 mm

dozownik leków regulacja
Dosatron - bogaty asortyment

Firma Dosatron opracowuje, produkuje i komercjalizuje nowatorską technologię dozowania, umożliwiającą wtryskiwanie i mieszanie w sposób ciągły i proporcjonalny preparatów płynnych lub rozpuszczalnych w wodzie.

Dziedziny

Ochrona środowiska - Higiena - Mycie pojazdów - Obróbka metali - I.A.A. -Uzdatnianie wody - Sztuki plastyczne - Ogrodnictwo - Hodowla, itd.

Najważniejsze zastosowania

Szpitalnictwo - Dezynfekcja - Zachowanie czystości - Nawożenie - Środki ochrony roślin - Smarowanie - Modyfikacja PH/TH - Chemia sanitarna -Flokulacja - Mycie pojazdów, itd.

Montaż

Normy: Montaż Dosatronu w instalacjach wodociągowych należy wykonać w zgodności z normami obowiązującymi w danym kraju.

Aby zwiększyć trwałość dozownika Dosatron, zaleca się:

 • Zamontować filtr od 60 do 300 mikronów przed dozownikiem, w zależności od jakości wody.
 • Wymienić raz do roku uszczelnienia dozownika.
 • Spłukiwać urządzenie jak najczęściej czystą wodą.
 • Ustawiać wartość dozowania zanim woda pod ciśnieniem zacznie wpływać do instalacji.
 • Zamontować odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed nadmiernym natężeniem przepływu, nadmiernym ciśnieniem i uderzeniami hydraulicznymi (ograniczniki przepływu/ciśnienia, akumulatory hydrauliczne, zawory przeciwuderzeniowe, itp.).
 • Montować Dosatron szeregowo z całkowitym obejściem.
Standardowy surowiec:
 • Obudowa: poliacetal, EPDM
 • Tłok silnika: polipropylen, poliamid, stal nierdzewna, poliacetal
 • Dozownik właściwy: polipropylen, polietylen, hasteloj (sprężyna zaworu)
 • Rura zasysająca: PVC