Wentylatory dla drobiu

Wentylacja dla drobiu

Korzystne środowisko skutkuje lepszym zdrowiem drobiu i jego szybszym i wydajniejszym wzrostem. W tym celu opracowano wiele metod wentylacji i cyrkulacji powietrza w zależności od rozmiaru kurnika, klimatu zewnętrznego i stadium życia drobiu. Możesz czerpać korzyści z naszego wieloletniego doświadczenia w tworzeniu optymalnego klimatu w kurnikach.

Optymalna wentylacja w kurnikach

Dla optymalnego wzrostu, poza dobrą paszą i wodą, drób potrzebuje zdrowego klimatu w kurniku. Trzema istotnymi czynnikami wpływającymi na komfortowy klimat w kurniku są temperatura, wilgotność względna i prędkość powietrza.

Optymalny klimat w kurniku zapewnia komfort dla drobiu. Możliwa jest łatwa regulacja tych warunków za pomocą odpowiedniej wentylacji i wiatraków. Obejmuje to chłodzenie, usuwanie szkodliwych substancji i gazów, oraz dostarczanie świeżego powietrza i tlenu.

Wentylacja dla kurników dostępna jest w wielu formach. Przykładami powszechnie stosowanych systemów są wentylacja kalenicowa, wentylacja wzdłużna, wentylacja tunelowa i wentylacja poprzeczna. Możliwe też są kombinacje tych systemów, jak wentylacja wzdłużna i kalenicowa, lub wentylacja wzdłużna i tunelowa.

Wentylacja kalenicowa

W wentylacji kalenicowej wentylatory montowane są w przewodach umieszczonych w kalenicy dachu, a wloty powietrza umieszczone są w ścianach bocznych kurnika. Ten typ wentylacji stosowany jest głównie do wentylacji minimalnej.

Wentylacja wzdłużna

W wentylacji wzdłużnej wentylatory montowane są na ścianie krańcowej, a wloty powietrza na ścianach bocznych. Regulując obroty i zmieniając pozycję wlotów powietrza możliwe jest wytworzenie znaczących ruchów powietrza.

Wentylacja tunelowa

Wentylacja tunelowa często używana jest w wentylacji maksymalnej. Przy wlotach powietrza umieszczonych po jednej stronie kurnika i wentylatorach po drugiej, powietrze porusza się przez kurnik z wysoką prędkością od frontu do tyłu. Ta wysoka prędkość daje efekt chłodnego wiatru, który obniża temperaturę odczuwalną przez ptaki.

Wentylacja poprzeczna

W wentylacji poprzecznej wentylatory umieszczane są w ścianie bocznej. Wloty powietrza z kolei umieszczane są w ścianie przeciwnej. Krótki dystans pomiędzy wlotami a wentylatorami umożliwia dostarczanie świeżego powietrza przy minimalnej prędkości. System ten umożliwia niewielką, jak i znaczącą wymianę powietrza.

Cyrkulacja powietrza w kurnikach

W kurnikach, poza powyższymi metodami wentylacji, stosowane są również wentylatory cyrkulacyjne. Cyrkulatory są używane głównie do minimalizacji stratyfikacji temperatury, poprawy jednorodności temperatury i oszczędzania energii. Ponadto, cyrkulatory zwiększają ruch powietrza na poziomie podłoża, co skutkuje suchszą ściółką i lepszą jakością łap kurzych. Umożliwia to kurom wygodniejsze rozmieszczenie się w kurniku.

Nasze wentylatory Multifan od dziesięcioleci dowodzą swojej wytrzymałości i niezawodności w kurnikach na świecie. Dzięki wysokim możliwościom regulacji mogą one być stosowane w wentylacji minimalnej i maksymalnej. Wentylatory są też odporne na agresywne środowisko i gwarantują usuwanie szkodliwych substancji, odświeżając powietrze i ochładzając drób.